SLUŽBY

Co nabízíme:

Zpracování přiznání k dani z příjmů na základě plné moci včetně odkladu.
Zpracování všech druhů daňových přiznání.
Konzultace daňových a účetních otázek.
Vedení účetnictví podvojného a daňové evidence.
Provádění školení s daňovou a účetní poblematikou.
Kontrola Vašeho účetnictví.
Zpracování žádosti o dotace včetně podnikatelského záměru.
Pravidelná lednová setkání s pracovníky smluvních firem.
Zpracování žádosti o úvěr včetně podnikatelského záměru.

Co doporučujeme:

Trvalé smluvní daňové a účetní poradenství v sídle klienta.
Tento typ spolupráce se osvědčuje nejlépe. Obě strany se vzájemně
poznají, zkracuje se doba seznamování s problematikou,
problémy se řeší tam, kde vznikají, tj. přímo
u klienta, kde jsou k dispozici doklady, příslušní pracovníci.
Daňové a účetní otázky lze řešit předem a předcházet tím vzniku
obtíží.
Pro smluvní firmy pořádáme pracovní setkání, kde je seznamujeme
s novinkami v daňové a účetní oblasti.
Intenzita návštěv se řídí požadavky klienta a potřebou.

Proč právě my:

- dlouholetá praxe,
- serióznost,
- diskrétnost,
- vzájemná zastupitelnost,
- nepřetržité sledování legislativních změn,
- zkušenost s nejrůznějšími typy a formami podnikání (FO, S.R.O., V.O.S., A.S.)

Těšíme se na Váš kontakt.